Ob lokalni cesti Brode-Vransko se nahaja domačija pri Knežari, kjer je etnološka zbirka. Ker je lastnik domačije Ludvik Pikl tudi sam strasten zbiratelj, se je zbirka od leta 2006, ko je bila odprta, močno povečala.

Eksponati so obnovljeni in razporejeni po celotni domačiji, ki zato daje vtis muzeja.

Etnološka zbirka prikazuje pretežno kmečko in obrtniško orodje. Kmetijstvo je bilo v preteklosti v naših krajih glavna gospodarska panoga. Veliko eksponatov je povezanih s konjeništvom, saj je bilo sredi 19. stoletja na Vranskem in okolici več glav konj kot po celi Savinjski dolini. Ker je v teh krajih doma tudi hmeljarstvo, je veliko orodja povezanega s to dejavnostjo.

Med obrtniškimi panogami so bile v naših krajih najbolj razširjene kovaštvo, usnjarstvo, mizarstvo in sedlarstvo. V zbirki je ohranjena celotna kovačnica z nekaterimi kosi orodja, ki so stari preko dvesto let.

Posebno mesto v zbirki ima soba, kjer so prebivale dekle. V sobi so shranjeni predmeti, ki so se uporabljali v hiši – od pohištva do gospodinjskih pripomočkov, keramike, slik.

Kontakt: Ludvik Pikl, 041 783 904