Podjetja, želite biti opažena in se dobro reklamirati, vendar se naj pogosteje le oglašujete na najbolj običajen način. Oglaševalske agencije promovirajo oglaševanje na jumbo plakatih, letakih in podobno … Zato nas vsak dan v nabiralnikih pričaka kup oglasnih letakov, ki jih niti ne pogledamo. Na jumbo plakatih, ki so postavljeni na kakšen kozolec ali preprosto na travnik ob cesti, se nam trgovci, banke in podjetja ponujajo s svojimi oglasi za najboljše, najcenejše izdelke ali storitve. Tega preprosto ob tako veliki koncentraciji ne opazimo več, poleg tega so ti plakati zaradi vremenskih dejavnikov podvrženi hitremu uničenju.

Stene in talne površine Športne dvorane Vransko so ena izmed možnosti oglaševanja podjetja na drugačen, atraktiven način.

Mnogokrat so športne tekme, turnirji, glasbene prireditve »tarča fotografskih aparatov in kamer«. Ljudje fotografirajo dogodek in nehote v objektiv ujamejo tudi reklamo na steni in talni površini. S tem se odpre priložnost, da širša javnost opazi vaš oglas.

Izkoristite možnost oglaševanja vašega podjetja v Športni dvorani Vransko!

CENIK OGLAŠEVANJA

1m2/letno
(možnost stenskega oglaševanja)