Občina Vransko skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2000). Občina sofinancira predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo in gradnjo športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje.

Športne dejavnosti, ki jih izvaja ZKTŠ Vransko

  • organizirano smučanje,
  • plesne delavnice,
  • tek po občini Vransko,
  • smučarski sejem,
  • prirejanje športnih rojstnih dni za predšolsko in osnovnošolsko mladino,
  • gibalna abeceda,
  • športne prireditve ob vikendih,
  • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi športnih prireditev v okviru Občine Vransko
  • (Veter v laseh)