Operacija Lokalne akcijske skupine spodnje Savinjske doline (LAS SSD)

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za razvoj podeželja«

www.eu-skladi.si

Partnerji pri projektu

  • Občina Vransko
  • Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
  • Turistično društvo GUŠT Tabor

Opis projekta

Za Center za povezovanje lokalnih ponudnikov, ki bo na enem mestu ponujal turistične informacije in lokalno pridelano hrano ter izdelke domače in umetnostne obrti, potrebujemo najprej ustrezno urejen prostor, ki bo pripomogel k povezovanju lokalnih deležnikov za skupen nastop na trgu, skupno blagovno znamko, spletno prodajo. Center bo lociran v hiši, ki predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena, zato s projektom dajemo pomen tudi dediščini kot razvojnemu dejavniku podeželja, spodbujamo turizem in z njim povezane dejavnosti.

Osnovni infrastrukturni pogoji  za vzpostavitev Centra za povezovanje lokalnih ponudnikov so zagotovljeni, vendar nujno potrebni obnove, s katero bomo pridobili lepši in prijaznejši prostor za prodajo lokalno pridelanih proizvodov in izdelkov umetnostne obrti ter za nudenje osnovnih turističnih informaciji.

V okviru obnove Schwentnerjeve hiše, kjer bo vzpostavljen Center za povezovanje lokalnih ponudnikov, bomo izvedli gradbeno-obrtniška dela: obnovili  streho, zamenjali vse dotrajane dele konstrukcije, letvali streho in zamenja dotrajano opečno kritino z novo ter sanirali dimnik in izvedli vse potrebne zaščitne pločevinaste obrobe, žlebove in snegobrane. Obnovili bomo tudi stavbno pohištvo in fasado, vse  v skladu s kulturno varstvenim soglasjem in kulturno varstvenimi pogoji št. 02-831/32-96/03-DG z dne 16. 10. 2003 in kot je določeno v Konservatorskem programu za obnovo objekta Vransko 25-Schwentnerjev hiša, št. 02-831/8-96/00 z dne 29. 11. 2000.

Projekt bo izveden v eni fazi. Občina Vransko bo financirala izvedbo gradbenih del na objektu, partnerja, ZKTŠ Vransko in Turistično društvo Gušt Tabor, bosta sodelovala pri opremljanju prostorov.

ZKTŠ Vransko bo kupil omaro z vitrino za razstavo prodajnih artiklov, TD Gušt pa hladilno omaro za prodajo suhomesnatih izdelkov, sira.

Kazalniki projekta

  • ustvarjano novo delovno mesto
  • urejen objekt Schwentnerjeve hiše
  • nabavljena oprema
  • programi za doseganje višje kakovosti življenja

Vrednost in financiranje projekta

Vrednost projekta znaša 148.378,07 EUR, sofinanciranje s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 46.572,19 EUR.