Vransko 23a, 3305 Vransko, Slovenija

Kultura

ABONMA  2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Vransko uresničuje javni interes za kulturo z zagotavljanjem javne službe na področju kulture in s podporo ljubiteljski kulturni dejavnosti. Zato je leta 2002 ustanovila javni zavod za kulturo, turizem in šport – www.zkts-vransko.si. Ljubiteljsko kulturno dejavnost podpira Občina Vransko s sofinanciranjem dejavnosti oziroma programov naslednjih društev: Kulturno društvo Vransko, Folklorno društvo Vransko ter Literarno društvo LivRA Vransko.

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu je Občina Vransko soustanoviteljica Medobčinske splošne knjižnice Žalec. V njenem okviru deluje Občinska knjižnica Vransko. Več: www.zal.sik.si.

Skip to content