Športna dvorana Vransko

DRUŠTVA, KLUBI, REKREACIJAPOVRŠINACENA/h
S SEDEŽEM V OBČINI VRANSKO – DO 18 LET
 cela17,00 €
  2/313,00 €
  1/38,00 €
 plesna dvorana5,00 €
 plezalna stena8,00 €
DRUŠTVA, KLUBI, REKREACIJA, FIZIČNE OSEBEPOVRŠINACENA/h
S SEDEŽEM V OBČINI VRANSKO
 cela22,00 €
  2/318,00 €
  1/314,00 €
 plesna dvorana8,00 €
 plezalna stena14,00 €
PRAVNE OSEBE (NE GLEDE NA SEDEŽ) TER FIZIČNE OSEBEPOVRŠINACENA/h
S SEDEŽEM IZVEN OBČINE VRANSKO
 cela33,00 €
  2/328,00 €
  1/322,00 €
 plesna dvorana10,00 €
 plezalna stena22,00 €
ŠPORTNA TEKMOVANJA (TURNIRJI …)-DRUŠTVA, KLUBI, FIZIČNE OSEBEPOVRŠINA/CELACENA/h
S SEDEŽEM V OBČINI VRANKO  
 do 18 let22,00 €
nad 18 let33,00 €
ŠPORTNA TEKMOVANJA (TURNIRJI …)-DRUŠTVA, KLUBI, FIZIČNE OSEBEPOVRŠINA/CELACENA/h
S SEDEŽEM IZVEN OBČINE VRANSKO, TER PRAVNE OSEBE (NE GLEDE NA SEDEŽ) 55,00 €
KOMERCIALNI NAJEM (vključuje uporaba dvorane, garderob, sanitarije)POVRŠINACENA
* celodnevni najemcela800,00 €
  2/3400,00 €
  1/3200,00 €
 
DODATNE STORITVEPOVRŠINACENA
ZAŠČITA ŠPORTNEGA PODA (polaganje, pospravljanje, čiščenje oblog za tla)cela200,00 €
  2/3100,00 €
  1/350,00 €
POSTAVITEV PRIREDITVENIH STOLOVkom0,30 €
POSTAVITEV PRIPREDITVENIH MIZkom2,00 €
POSTAVITEV PRIREDITVENEGA ODRA (velikost ene komponente je 2×1 m)kom10,00 €
   
PRAZNOVANJE ŠPORTNIH ROJSTNIH DNI z animacijodo 15 otrok100,00 €
2 uri tematske animacije ali 1,5 ure tematske animacije + 30 min za pogostitevnad 15 do 20 otrok135,00 €
podaljšanja rojstnega dne za 1h, se cena poveča za 30%
UPORABA DODATNIH PROSTOROVPOVRŠINACENA/h
 avla13,00 €
 garderoba5,00 €
STROŠKI POŽARNEGA VAROVANJA, USMERJANJE PROMETA okoli dvorane1 h/ reditelj12,00 €
RIZIKO ODPOVEDI UPORABE DVORANE ZA KOMERCIALNE NAMENE 10%
ob podpisu pogodbe  

*prireditvene stole, mize, oder in talne obloge ne dajemo v najem izven dvorane

Kulturni dom vransko

DRUŠTVA IN PRAVNE OSEBE S SEDEŽEM V OBČINI VRANSKO
prvi 2 uri70,00 €
vsaka dodatna ura30,00 €
hišnik10,00 €
DRUŠTVA IN PRAVNE OSEBE S SEDEŽEM IZVEN OBČINE VRANSKO
prvi 2 uri120,00 €
vsaka dodatna ura30,00 €
hišnik10,00 €
mala sejna soba/avla30,00 €
prenosno ozvočenje30,00 €

Cenik turističnih ogledov

SCHWENTNERJEVA HIŠA
odrasli – posamezno3,00 €
odrasli – skupina (8 ali več)2,50 €
šolski otroci – posamezno in skupine2,00 €
ETNOLOŠKA ZBIRKA
odrasli – posamezno3,00 €
odrasli – skupina (8 ali več)2,50 €
šolski otroci – posamezno in skupine2,00 €
 
GASILSKA ZBIRKA
odrasli – posamezno3,00 €
odrasli – skupina (8 ali več)2,50 €
šolski otroci – posamezno in skupine2,00 €
OGLED DVEH ZBIRK
odrasli5,00 €
odrasli – skupina (8 ali več)4,00 €
šolski otroci – posamezno in skupine3,00 €
SPREHOD SKOZI VRANSKO Z OGLEDOM SCHWENTNERJEVE HIŠE
odrasli – skupina (8 ali več)5,00 €
šolski otroci – skupine4,00 €
SPREHOD SKOZI VRANSKO  Z OGLEDOM SCHWENTNERJEVE HIŠE IN ETNOLOŠKE ZBIRKE
odrasli – skupina (8 ali več)6,00 €
šolski otroci – skupina5,00 €

V ceni vstopnin je vključeno strokovno vodstvo.

Popust za invalide po predhodnem dogovoru.

Cenik oglaševanja  in zahval v lokalnem časopisu Občinski informator

cela stran 1/1 A4 (190 x 267 mm)220,00 €
pol strani 1/2 A4 (190 x 123 mm)122,00 €
četrtina strani 1/4 A4 (92 x 123 mm)100,00 €
osmina strani 1/8 A4 (92 x 60 mm)61,00 €
šestnajstina strani 1/16 (45 x 60 mm)25,00 €

–   oglaševanje na naslovnici ni možno

  • cene oglasov na platnicah (notranji strani, zadnja stran) so višje za 100 %
  • pri sklenitvi letne pogodbe (oglasi v 10 oz. 11 številkah) se prizna 15 % popusta
  • pri sklenitvi polletne pogodbe (oglasi v 6 številkah ali letne pogodbe za oglase v 6 številkah) se prizna popust 10 %
  • cenik velja za že pripravljene oglase v skladu s tehničnimi pravili časopisa ali oglase, ki zahtevajo osnovno oblikovanje

Pogrebne storitve, zahvale, v spomin in drugi posebni oglasi

pol strani 1/2 A4 (190 x 123 mm)100,00 €
četrtina strani 1/4 A4 (92 x 123 mm)85,00 €
osmina strani 1/8 A4 (92 x 60 mm)61,00 €
šestnajstina strani 1/16 (45 x 60 mm)25,00 €

Grafični prikaz velikosti oglasov

velikost oglasov za OI

Cene abonmajev

*za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih

Dosedanjim abonentom gledališkega abonmaja, ki pripeljejo vsaj enaga novega abonenta, nudimo nakup abonmaja po ceni 28,00 EUR. Ta cena velja tudi za novega abonenta.

Način plačila:

  • gotovinsko plačilo celotnega zneska ob vpisu s 5 % popusta razen pri družinskem otrošken abonmaju;
  • plačilo v dveh obrokih:
    • plačilo prvega obroka z gotovino ob vpisu,
    • plačilo drugega s položnico ali z gotovino v pisarni ZKTŠ do 31. 12. 2019.

Popusti

Ob vpisu gledališkega abonmaja nudimo 10 % popusta za upokojence in 30 % popusta za učence, dijake in študente. Upokojenci uveljavljajo popust z odrezkom zadnje pokojnine ali z upokojensko izkaznico, študentje s potrjenim indeksom ali veljavno študentsko izkaznico, dijaki pa z veljavno dijaško izkaznico.

Imetnikom gledališkega in otroškega abonmaja nudimo popust pri nakupu vstopnic za prireditve v organizaciji ZKTŠ Vransko.

Prost vstop imajo invalidi in brezposelni, ki izkažejo svoj status z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oz. z odločbo Zavoda RS za zaposlovanje.

CENIK PLAKATIRANJA PO OBČINI VRANSKO

ODLOK - 6 str.
ODLOK - 7. str

Na podlagi 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) nismo zavezanci za DDV.