Vransko 23a, 3305 Vransko, Slovenija

Ceniki

Cenik turističnih ogledov

V ceni vstopnin je vključeno strokovno vodstvo.

Popust za invalide po predhodnem dogovoru.

Stroški uporabe Športne dvorane Vransko

STROŠKI UPORABE ŠPORTNE DVORANE VRANSKO-veljavnost od 1.7.2017

Cenik uporabe dvorane v kulturnem domu

Za domače uporabnike:  CENA (v EUR)
do 2 ur
vsaka nadaljnja ura
+ prisotnost hišnika
61,00 EUR
24,00 EUR
6,00 EUR/uro
Za tuje uporabnike:
do 2 ur
vsaka nadaljnja ura
+ prisotnost hišnika
100,00 EUR
24,00 EUR
6,00 EUR/uro
SEJNA SOBA  27,00 EUR/dan
UPORABA PRENOSNEGA OZVOČENJA  22,00 EUR/dan

 

Cenik oglaševanja  in zahval v lokalnem časopisu Občinski informator

VELIKOST OGLASA CENA (v EUR)
cela stran – 1/1 A4 (190 x 267 mm) 219,60 EUR
pol strani – ½ A4 (190 x 123 mm) 122,00 EUR
četrtina strani (samo pokončen) – ¼ A4 (92 x 123 mm)   85,40 EUR
osmina strani 1/8 A4 (92 x 60 mm)   61,00 EUR
šestnajstina strani 1/16 A4 (45 x 60 mm)   24,40 EUR

–   oglaševanje na naslovnici ni možno

  • cene oglasov na platnicah (notranji strani, zadnja stran) so višje za 100 %
  • pri sklenitvi letne pogodbe (oglasi v 10 oz. 11 številkah) se prizna 15 % popusta
  • pri sklenitvi polletne pogodbe (oglasi v 6 številkah ali letne pogodbe za oglase v 6 številkah) se prizna popust 10 %
  • cenik velja za že pripravljene oglase v skladu s tehničnimi pravili časopisa ali oglase, ki zahtevajo osnovno oblikovanje
GRAFIČNI PRIKAZ VELIKOSTI OGLASOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cene abonmajev

OTROŠKI ABONMA
cena predstave za izven
21 EUR
5 EUR
GLEDALIŠKI ABONMA
cena predstave za izven
34 EUR
8 EUR
DRUŽINSKI ABONMA ZA OGLED OTROŠKIH PREDSTAV*

cena družinske vstopnice za ogled otroških predstav*

40 EUR

 

8 EUR

*za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih

Dosedanjim abonentom gledališkega abonmaja, ki pripeljejo vsaj enaga novega abonenta, nudimo nakup abonmaja po ceni 28,00 EUR. Ta cena velja tudi za novega abonenta.

Način plačila:

  • gotovinsko plačilo celotnega zneska ob vpisu s 5 % popusta razen pri družinskem otrošken abonmaju;
  • plačilo v dveh obrokih:
    • plačilo prvega obroka z gotovino ob vpisu,
    • plačilo drugega s položnico ali z gotovino v pisarni ZKTŠ do 31. 12. 2019.

Popusti

Ob vpisu gledališkega abonmaja nudimo 10 % popusta za upokojence in 30 % popusta za učence, dijake in študente. Upokojenci uveljavljajo popust z odrezkom zadnje pokojnine ali z upokojensko izkaznico, študentje s potrjenim indeksom ali veljavno študentsko izkaznico, dijaki pa z veljavno dijaško izkaznico.

Imetnikom gledališkega in otroškega abonmaja nudimo popust pri nakupu vstopnic za prireditve v organizaciji ZKTŠ Vransko.

Prost vstop imajo invalidi in brezposelni, ki izkažejo svoj status z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oz. z odločbo Zavoda RS za zaposlovanje.

 

 

CENIK PLAKATIRANJA PO OBČINI VRANSKO

 

 

 

 

 

 

 Na podlagi 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) nismo zavezanci za DDV.

Skip to content