Vransko 134, 3305 Vransko, Slovenija
03 703 12 10 zkts.vransko@siol.net

Vranske rož’ce – 5. velika vseslovenska razstava rož iz papirja